skip to Main Content

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW – Kancelaria adwokat Katarzyny Nowogrodzkiej zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością. Doradztwo i pomoc prawna obejmuje m.in. analizę i wykonanie zobowiązań umownych, udział w negocjacjach z kontrahentami, sporządzanie umów, rozwiązywanie spraw pracowniczych oraz bieżących kwestii prawnych. Kancelaria reprezentuje Klientów w negocjacjach przedsądowych oraz postępowaniach mediacyjnych, świadczy usługi związane z zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Zdobyte doświadczenie i wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami, umożliwia zaprezentowanie Klientowi najbardziej optymalnego i skutecznego rozwiązania prawnego w konkretnej sytuacji.

Pomoc prawna przedsiębiorcom obejmuje także kompleksową analizę w zakresie formy prawnej prowadzonej działalności a stała współpraca z kancelarią doradców podatkowych pozwala na zaproponowanie Klientowi najlepszego rozwiązania prawnego i podatkowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w języku polskim oraz angielskim.

PRAWO SPÓŁEK – Kancelaria zajmuje się obsługą prawną wszystkich spółek prawa handlowego, zarówno osobowych i kapitałowych. Pomoc prawna świadczona w tym zakresie, poza prowadzeniem wszelkich spraw związanych z bieżącą obsługą obejmuje kwestie związane z zakładaniem spółek (sporządzanie umów, statutów, regulaminów, uchwał), zmianami organizacyjnymi w związku z funkcjonowaniem spółki (zmiany treści umów, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zmiany osobowe, likwidacja spółki), a także przekształceniem, łączeniem lub podziałem spółek.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE – adwokat Katarzyna Nowogrodzka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym oraz doradztwo dłużnikom w sprawach związanych z restrukturyzacją zadłużenia daje gwarancję zapewnienia Klientowi , tak trudnej sytuacji gospodarczej, obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

Back To Top